AKTUALNOŚCI

Teksty do „Rocznika Przekładoznawczego” przyjmujemy w systemie ciągłym. Nabór do pisma za dany rok zamykamy 30 kwietnia danego roku lub wcześniej (w przypadku zebrania kompletu artykułów)

*****

Miło nam poinformować, że „Rocznik Przekładoznawczy" został zaindeksowany w Scopusie.

*****

MEDIUS CURRENS VII

Zapraszamy do wzięcia udziału w siódmej edycji konferencji przekładoznawczej z cyklu Medius Currens (szczegółyformularz zgłoszeniowy). 

*****

Zachęcamy do lektury 16. numeru "Rocznika Przekładoznawczego" /2021/.

***** 

Z radością informujemy, że ukazał się 15. numer "Rocznika Przekładoznawczego" /2020/.

***** 

*****

Drodzy Autorzy,

w związku z tym, że przekładoznawstwo nie doczekało się dotychczas wyodrębnienia jako niezależna dyscyplina naukowa informujemy, że w skład redakcji „Rocznika Przekładoznawczego” wchodzą w zdecydowanej większości językoznawcy, a w naszym piśmie publikujemy teksty ukierunkowanych na przekładoznawstwo językoznawców, literaturoznawców oraz kulturoznawców. Mając to na uwadze, uważamy, że zakwalifikowanie „Rocznika Przekładoznawczego” jedynie do literaturoznawstwa jest pomyłką.

Wobec powyższego w połowie września 2019 roku wysłaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo sygnowane przez prof. dra hab. Przemysława Nehringa, dziekana Wydziału Humanistycznego UMK, i dra hab. Lecha Zielińskiego, prof. UMK, redaktora naczelnego „Rocznika Przekładoznawczego”, które dotyczyło uzupełnienia dyscyplin w tabeli wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W grudniu otrzymaliśmy roboczą wersję odpowiedzi, z której wynika, że obecnie nie jest możliwe przypisanie nowych dyscyplin. „Nieprzypisanie do czasopisma naukowego określonej dyscypliny nie wyklucza jednak, co zostało odnotowane w odpowiedzi, uwzględnienia w ewaluacji jakości działalności naukowej artykułu naukowego opublikowanego przez pracownika podmiotu, który prowadzi działalność naukową w tej dyscyplinie. Jeśli pracownik wskazał w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie dyscyplinę, która nie jest przypisana do czasopisma naukowego w wykazie ogłoszonym przez Ministra, zgłosił artykuł naukowy opublikowany w tym czasopiśmie do ewaluacji jakości działalności naukowej w tej dyscyplinie, wówczas – zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392) – Komisja Ewaluacji Nauki ma możliwość zweryfikowania związku merytorycznego takiego artykułu z deklarowaną dyscypliną. Jeśli pracownik upoważni podmiot do wykazania takiego osiągnięcia na potrzeby ewaluacji a Komisja Ewaluacji Nauki uzna, że tematyka publikacji jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny, osiągnięcie może zostać uwzględnione w ewaluacji”.

*****

Ukazał się 14. numer "Rocznika Przekładoznawczego". Zachęcamy do lektury!

*****

życzenia2019.jpg

 

*****

Organizatorzy szóstej edycji Medius Currens serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konferencji za wzięcie udziału w obradach oraz za interesującą i żywą dyskusję.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (MEDIUS CURRENS VI - fotorelacja).

*****

Konferencja Medius Currens VI

PROGRAM KONFERENCJI 

*****

MEDIUS CURRENS VI

Zachęcamy do wzięcia udziału w szóstej edycji konferencji przekładoznawczej z cyklu Medius Currens (szczegóły; formularz zgłoszeniowy). 

--------------------------------------------------------------------------------------------

świątecznie

Konferencja w Toruniu