KONTAKT

adres redakcji 
„Rocznik Przekładoznawczy.
Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Bojarskiego 1 C gab. 307
87–100 Toruń
 
redaktor naczelny
Lech Zieliński
Lech.Zielinski@umk.pl 
tel. +48 502 146 928
 
sekretarz
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
bobowska@umk.pl 
tel. +48 695 552 503
 
redaktor ds. międzynarodowych
Ewa Kościałkowska-Okońska
ewako@umk.pl
tel. +48 604 206 898
 
zastępca redaktora naczelnego, administrator strony
Monika Krajewska 
monika.krajewska@umk.pl
tel. +48 692 290 572
 
redaktor ds. indeksacji i współpracy z Akademicką platformą czasopism
Filip Olkiewicz 
olkiewicz.filip@doktorant.umk.pl
tel. +48 696 914 610
 
adres wydawnictwa
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 5
87-100 Toruń
Konferencja w Toruniu