RADA NAUKOWA

Irina Adelgejm (Российская академия наук, Rosja - współpraca tymczasowo zawieszona)

Gerd Antos (Universität Halle, Niemcy)

Cezary Bronowski (UMK)

Stanisław Goźdź-Roszkowski (UŁ)

Józef Grabarek (UG)

Ewa Gumul (UŚ)

Melita Koletnik (Univerza v Mariboru, Słowienia)

Artur Dariusz Kubacki (UP)

Czesław Łapicz (UMK)

Anna Małgorzewicz (UWr)

Alison Elizabeth Martin (University of Reading, Wielka Brytania)

Makiko Mizuno (Kinjo Gakuin University, Japonia)

Aleksandra Nuč Blažič (Univerza v Mariboru, Słowienia)

Alicja Pisarska (UAM)

Michael Schreiber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)

Fred Schulz (Hochschule Zittau/Görlitz, Niemcy)

Dorota Śliwa (KUL)

Elżbieta Muskat-Tabakowska (UJ)

Anne Wagner (Université Lille, Francja)

Zenon Weigt (UŁ)

Lew Zybatow (Universität Innsbruck, Austria)

Konferencja w Toruniu