REDAKCJA

Skład zespołu redakcyjnego:

  • Patrycja Bobowska-Nastarzewska (od 2018 r.) – romanistka, specjalizacja przekładoznawcza: praktyka i dydaktyka przekładu, tłumaczenie pisemne /sekretarz/
  • Ewa Kościałkowska-Okońska (od 2006 r.) – anglistka, specjalizacja przekładoznawcza: dydaktyka przekładu, tłumaczenie ustne, tłumaczenie prawne i prawnicze, tłumaczenie tekstów medycznych /redaktor ds. międzynarodowych/

  • Monika Krajewska (od 2006 r.) – slawistka, specjalizacja przekładoznawcza: dydaktyka przekładu, tłumaczenie tekstów użytkowych, tłumaczenie audiowizualne, przekład tekstów literackich i melicznych /z-ca redaktora naczelnego, administrator strony/
  • Filip Olkiewicz (od 2018 r.) – hellenista, specjalizacja przekładoznawcza: tłumaczenie tekstów filozoficznych (język staro- i nowogrecki), w szczególności tekstów późnego Bizancjum oraz twórczości Panajotisa Kondylisa /redaktor ds. indeksacji i współpracy z Akademicką platformą czasopism/
  • Lech Zieliński (od 2005 r.) – germanista, specjalizacja przekładoznawcza: teoria przekładu, tłumaczenie prawne i prawnicze, tłumaczenie ekonomiczne /redaktor naczelny/

 

Byli współredaktorzy:

  • Maciej Pławski (2005–2014) – germanista
  • Jacek Pleciński (2008–2010) – romanista
  • Magdalena Kopczyńska (2020–2022) – anglistka

 

 

Konferencja w Toruniu