ROCZNIK ONLINE

Pismo „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” dostępne jest również w formie cyfrowej /Akademicka Platforma Czasopism - „RP”/.

Zachęcamy do lektury!

Konferencja w Toruniu