PROCES RECENZJI

Nadesłane teksty muszą mieścić się w zakresie tematycznym czasopisma (zob. Cel i zakres pisma), być napisane zgodnie z zasadami etyki oraz oraz spełniać wymagania redakcyjne (zob. Wskazówki dla autorów).

Należy pamiętać, że jeśli tekst nie spełnia powyższych kryteriów bądź zawiera rażące błędy językowe lub merytoryczne, nie będzie brany pod uwagę przy recenzowaniu, o czym autor zostanie poinformowany w przeciągu 21 dni dni od dnia potwierdzenia otrzymania tekstu.

Aby zapewnić obiektywną ocenę, nadesłane artykuły naukowe opiniowane są z zachowaniem podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki reprezentowanej przez autora/autorów tekstu). Recenzenci zwracają uwagę na standardy jakości akademickiej, w tym na oryginalność badań, trafność argumentacji, poprawność metodologiczną, dokładność wywodu, styl języka. Do oceny artykułu recenzyjnego powołuje się jednego recenzenta spoza jednostki reprezentowanej przez autora/autorów tekstu. Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek. O decyzji autor zostaje powiadomiony w ciągu 60 dni od daty przyjęcia tekstu do recenzji.

FORMULARZ RECENZJI

Konferencja w Toruniu